ERP system

Integrera erp-system i företaget idag

Nystartade företag kommer ofta undan tidsödande rutiner genom framåtanda, ambition och framtidstro. Men post-it lappar och tillfälliga lösningar blir snabbt ett hinder som tar onödigt mycket tid från den verkliga verksamheten. Att välja ut ett bra erp-system och integrera det i organisationen är en viktig investering som du bör göra så snart som möjligt.

Ett smart och användarvänligt erp system (Enterprise Resource System – affärssystem) som anammats av hela företaget automatiserar och effektiviserar många av de måsten som ett företag behöver utföra. Det ger anställda trygghet i sitt arbete och låter varje del inom organisationen fokusera på det som faktiskt spelar roll för lönsamheten.

Skaffa erp-system tidigare snarare än senare

Digitala affärssystem är något som kan gynna alla företag inom alla branscher. Ett välintegrerat erp-system förenklar i princip alla företagets processer och sparar både tid och pengar. Några av de områden som direkt gynnas av det är:

  • Bokföring
  • Lager
  • Orderhantering
  • Inköp
  • Leverans

Ju tidigare det implementeras, desto snabbare syns det i resultaträkningen.

Välj erp-system som låter företaget växa

Många affärssystem inriktar sig på specifika branscher, på nystartade eller etablerade företag eller kopplingar till andra system. Vid första anblick kan det kännas som att det är en väldigt svårnavigerad djungel. Det finns dock några aspekter att tänka på när du ska välja affärssystem.

Först och främst ska det vara relevant för ditt företag. Det ska helt enkelt kunna hjälpa ditt företag att hantera rutiner och processer smidigare. Det finns inget att tjäna på ett affärssystem som krånglar till saker. Det andra är att det ska vara användarvänligt. Alla utvecklare av affärssystem tycker att sitt specifika program är bäst, eftersom de har skapat det själva och känner till hur det fungerar. Men bra användarvänlighet innebär att helt nya användare snabbt ska kunna sätta sig in i det. Se därför över vad andra företag använder och hur de tycker att det fungerar.

Det tredje är att det ska finnas möjlighet för företaget att växa och utvecklas. Ett erp-system endast är inriktat på småföretag, kommer innebära att du behöver byta system om ditt företag tar fart och expanderar. Detta resulterar i sin tur i dyra och tråkiga förändringsprocesser. Lägg tid på att välja rätt från början, och skapa en relation med leverantören av systemet – då har ditt företag bäst förutsättningar att utvecklas.