En aula med elever som lyssnar på en föreläsning

Välj en yrkesutbildning – få jobb

Har du den kunskap och kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar får du också enklare jobb. Genom att välja en yrkesutbildning via en yrkeshögskola kan du utbilda dig till precis det som behövs. Det är helt enkelt en snabbare väg till arbetsmarknaden.

En yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning som finns på flera ställen runt om i Sverige. Vissa utbildningar och kurser erbjuds även på distans. Just yrkeshögskolor har varit väldigt viktiga för att klara kompetensförsörjningen och studieplatserna har utökats under de senare åren. För många är en yrkeshögskola ett smidigt sätt att komma ut på arbetsmarknaden. För andra kan en yrkesutbildning vara ett bra sätt om man av någon anledning vill byta karriär och börja om med något nytt.

Få praktik i kombination med studier

Yrkesutbildningar, eller YH-utbildningar, erbjuder kurser som kombinerar teoretiska studier med praktik. Yrkeshögskolorna samarbetar med näringslivet på olika sätt för att eleverna ska kunna få möjligheten att göra praktik och få de konkreta färdigheter och kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. En stor fördel med yrkeshögskolor är alltså det nära samarbetet med företag. Genom samarbetet vet yrkesskolorna vad som efterfrågas och kan styra sitt utbildningsprogram för att möta upp behoven. Om arbetsmarknaden efterfrågar vindkrafttekniker och IT-säkerhetsanalytiker ser yrkeshögskolorna till att rätt kompetenser kommer ut på marknaden. Andra områden som idag efterfrågas av företagen är bland annat olika vårdutbildningar och utbildningar inom samhällsbyggnad och kommunikation. Yrkeshögskolor har därmed två vinnare, du som elev som får en utbildning och med hög sannolik ett jobb, och arbetslivet som får den kompetens som den har efterfrågat.

Få jobb efter en YH-utbildning

En yrkesutbildning är alltså en snabb väg in på arbetsmarknaden. Utbildningarna är, som vi har sett, anpassade efter arbetslivets behov. Programmen är ofta mycket kortare än traditionella utbildningar på universiteten. Många YH-utbildningar är mellan ett och två år. Efter endast en kort utbildning är du eftertraktad på arbetsmarknaden och eftersom du gjort praktik under utbildningen är du väl rustad för att klara jobbet. Fördelarna med en yrkesutbilning är alltså många:

  • kurser anpassade efter arbetsmarknadens behov
  • kort studietid
  • teoretiska studier blandat med praktik.

Väljer du att gå en utbildning via en yrkeshögskola är alltså chanserna mycket god att du får ett jobb. Kanske är det din tur nu att hitta ditt drömjobb via en yrkesutbildning?