Ett konkurrenskraftigt Europa

Behovet av att Europa ska bli mer konkurrenskraftigt blir alltmer brådskande. Det är viktigt att EU lyckas med denna uppgift eftersom vår ekonomiska tillväxt, handel och sysselsättning är beroende av detta. Sverige måste ta en ledande roll för att se till att EU gör rätt prioriteringar, med fokus på att stärka den inre marknaden och …

Ett konkurrenskraftigt Europa Läs mer »