Illustration på en dator med bokföringsprogram

Därför bör du vara noggrann med din bokföring

Drömmer du om att starta ett eget företag finns det några saker som är bra att tänka på. Utöver en affärsidé behöver du även vara medveten om att det innebär ett visst ansvar. Du behöver bland annat ha kunskap om bokföring och redovisning. Idag finns det mycket information online och det finns även bokföringsprogram som du kan ta hjälp av.

Online kan du också hitta en hel del bokföringsprogram som underlättar själva bokföringen. I dessa program finns det smarta funktioner som gör att du kommer att känna dig som en expert i bokföringen. Många bokföringsprogram erbjuder också gratisperioder i början där du kan testa och se hur det är.

Fördelar med att använda bokföringsprogram

Du kan till exempel koppla din bank till ett bokföringsprogram. På så sätt kan programmet automatiskt hämta in information från ditt bankkonto. Detta automatiserar din bokföring och ger dig mer frihet då bokföringen sköts i bakgrunden. Det kan annars vara mycket att hålla reda på då det finns vissa konton och nummer som du behöver använda när du bokför. Vid användning av bokföringsprogram får du oftast upp förslag på konton.

Bokför alla affärshändelser

Det är viktigt att du ser till att följa de lagar och regler som finns. På Skatteverkets hemsida finns all information du behöver veta om bokföring och att starta eget. Driver du en näringsverksamhet ska du föra bokföring. Det innebär att du löpande ska registrera alla affärshändelser så som inkomst och utgifter. Vid varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som kan liknas vid ett kvitto eller faktura. Det är viktigt att använda ett godkänt bokföringssystem då program som Excel inte är godkända. Viktigt inom bokföring:

  • Bokför alla affärshändelser
  • Se till att det finns verifikationer av varje händelse
  • Ha en löpande bokföring
  • Gör bokslut och årsredovisning
  • Kontantmetoden eller faktureringsmetoden

Varje enskild näringsidkare kan välja mellan två olika bokföringsmetoder, kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Mindre verksamheter brukar använda sig av kontantmetoden då den är lättare att använda. Denna metod passar de verksamheter som har en årsomsättning under 3 miljoner kronor. Du kan senare byta till faktureringsmetoden, men har du faktureringsmetoden kan du inte byta till kontaktmetoden. Det är med andra ord mycket att hålla reda på när du har eget företag. Skulle du slarva med bokföringen kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott vilket i värsta fall kan leda till fängelse.