En hand med en illustrerad ESG ikon

Hur kan man investera hållbart?

Allt fler företag använder sig av en ESG-strategi när det ska göra investeringar. Här kommer vi berätta om vad denna strategi innebär och fördelar samt nackdelar med ESG investeringsfonder.

ESG – Environmental, Social and Governance-investeringar, är en form av ansvarsfulla investeringar där man försöker investera i företag som har en positiv ESG-rating. Genom ESG-analyser kan man bedöma hur väl ett företag följer miljömässiga, sociala och styrningsstandarder. Målet är att mäta hållbarheten i ett företags verksamhet och praxis genom mått som koldioxidutsläpp, politik för mänskliga rättigheter och mångfald i styrelserummet.

Vad är ESG-fonder?

En ESG-fond är en investeringsportfölj som fokuserar på aktier med ett bra ESG-betyg. Detta kan inkludera investeringar i företag som arbetar för visar ett övergripande engagemang för hållbarhet inom till exempel områdena:

  • Koldioxid utsläpp, avfall och buller.
  • Förnybar energi.
  • Mänskliga rättigheter.
  • Dataskydd.
  • Jämna lönenivåer.
  • Styrning.

Fördelarna med ESG investeringar

Denna typ av investering gör det möjligt att investera i företag som följer strikta normer för miljöskydd, socialt ansvar kan investerare främja företagens ansvar och bidra till att skapa en mer hållbar och rättvis värld för framtida generationer. ESG-investeringar har ökat dels för att investerare själva vill köpa mer hållbara fonder samt att de insett att hållbara investeringar har bättre resultat än andra typer av investeringar på lång sikt. Konsumenter har också påverkat utvecklingen, de har blivit alltmer medvetna och vill handla varumärken från företag som producerar sina produkter på ett miljövänligt sätt och tar väl hand om sina anställda. Förutom potentiellt högre avkastning kan investerare också dra nytta av ökad öppenhet när det gäller metoderna i de företag som de investerar i. Dessutom kan investerare uppleva minskad riskexponering genom att undvika företag som är verksamma inom branscher som är föremål för extra granskning på grund av miljö- eller sociala problem.

Riskerna med ESG investeringar

Det finns vissa risker som är förknippade med ESG-fonder som investerare bör vara medvetna om. En risk är greenwashing; när ett företag hävdar att det har en stark miljöpolicy, men faktiskt inte följer upp den. En annan risk är om ett företag försöker arbeta mer hållbart men inte ännu uppfyllt alla kriterier kan marknadsförhållandena vända sig mot den sektor eller bransch som du investerar i kan din avkastning bli sämre.

Andra problem som är förknippade med fonder för hållbara investeringar är att alla ESG-fonder inte erbjuder samma grad av engagemang för etiska metoder eller transparenta informationspolicy. Dessutom kan eftersläpande branschstandarder för att mäta specifika ESG-kriterier också försvåra när man jämför olika typer av fonder och skapa utmaningar vid bedömningen av fondens övergripande resultat. Det kan också vara svårt att bedöma eller utvärdera icke-finansiella mått relaterade till hållbarhet utan specialiserad kunskap eller expertis på området, vilket kan leda till att investerare fattar alltför riskfyllda investeringsbeslut.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om det finns vissa risker som är förknippade med hållbara investeringsfonder är det tydligt att ESG-investeringar har betydande fördelar för dem som letar efter sätt att investera på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som de fortfarande genererar avkastning. Den ökande populariteten för denna typ av investeringar vittnar om dess attraktionskraft bland socialt medvetna investerare som är mycket medvetna om behovet av större samhällsförändringar genom sina egna ekonomiska bidrag till etiska företag och projekt.